กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป

มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป (EU) กฎระเบียบนี้ให้ความสำคัญกับสิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการกำหนดกฎใหม่ ๆ สำหรับบริษัท หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและองค์กรอื่น ๆ ที่อยู่นอกสหภาพยุโรปที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายสินค้าและบริการแก่ผู้คนในสหภาพยุโรป (EU) หรือที่ตรวจสอบพฤติกรรมของประชาชนของสหภาพยุโรปในสหภาพยุโรป

kppesports มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม GDPR โดยให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลแก่ลูกค้าของเราทุกคน