นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

KPPESPORTS ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information)ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ เรามีการเก็บข้อมลของผู้ใช้ของท่านไว้ เช่น อีเมล์ ชื่อ เป็นต้น
  • นอกจากนั้นเพื่อความสะดวกในการให้บริการ เรามีการเชื่อมต่ออีเมล์กับเฟสบุค เพื่อใช้ในการล๊อคอินเข้าสู่ระบบ โดยเก็บข้อมูลได้แก่ facebook id, email, name เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรมต่างๆของทางเว็บไซต์
  • เราขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น