การแข่งขันกีฬา E-SPORT eFootball PES 2021 (PC) ออฟไลน์

สมัครแล้ว

4/64

เงินรางวัลรวมทั้งหมด 0 บาท
ปิดรับสมัคร
6 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00

การแข่งขันกีฬา E-SPORT eFootball PES 2021 (PC) ออฟไลน์

  • เปิดรับสมัคร 6 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 - 16 มิ.ย. 2565 เวลา 23:55
  • การแข่งขัน 14 มิ.ย. 2565 - 16 มิ.ย. 2565
  • ประเภทเดี่ยว
เอกสารประกอบการรับสมัคร

1.บัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนา (เพื่อรับซิมการเข้าร่วมกิจรรม 200 บาท ฟรี)
2.ลงทะเบียนนักกีฬา : https://kppesports.com/member/login
3.รายงานตัวกับทีมงาน : https://lin.ee/vKjCJmV

การลงทะเบียนนักกีฬา

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://kppesports.com/ และเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน
ติดต่อสอบถามทีมงาน (LINE OA KPPERSPORTS)
1.1เอกสารสมัครตามภูมิลำเนาจังหวัดกำแพงเพชร
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
1.2 สมัครตามสถานศึกษา
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา 1 ใบ
1.3 สมัครตามสถานที่ทำงาน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาบัตรประจำตัวราชการ/บัตรพนักงาน

ข้อมูลการแข่งขัน

กฎ และกติกาการแข่งขัน

# Name Join Date Status
1 2021-04-15 12:39:44 Approve
2 2022-06-06 13:00:12 Waiting
3 2022-06-06 11:56:36 Waiting
4 2022-05-24 10:38:22 Approve