การแข่งขัน เทคโน ROV Esports ครั้งที่ 1

สมัครแล้ว

16/32

เงินรางวัลรวมทั้งหมด 10,000 บาท
ปิดรับสมัคร
16 ก.ค. 2564 เวลา 00:00

การแข่งขัน เทคโน ROV Esports ครั้งที่ 1

รับสมัครนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม เข้าร่วมการแข่งขัน เทคโน ROV Esports ครั้งที่ 1

  • เปิดรับสมัคร 16 ก.ค. 2564 เวลา 00:00 - 22 ส.ค. 2564 เวลา 23:55
  • การแข่งขัน 27 ส.ค. 2564 - 29 ส.ค. 2564
  • ประเภททีม
เอกสารประกอบการรับสมัคร

บัตรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ข้อมูลการแข่งขัน

รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 5000 บาท พร้อมถ้วย และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 3000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 4 เกียรติบัตร
ข้อมูลการแข่งขันการแข่งขันรอบออนไลน์
1.การแข่งขันให้เริ่ม ณ เวลา 18:00 น. ของวันที่มีการแข่งขัน หรือเป็นไปตามที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายตกลงนัดเวลาการแข่งขันกัน
2.ในการแข่งขันคัดเลือกรอบออนไลน์จะใช้รูปแบบชนะ 2 ใน 3 เกม (Best of 3) ด้วยระบบ Normal Ban Pick โดยที่
ก. ผู้เข้าแข่งขันฝ่ายที่ชนะต้องทำการส่งรูปสรุปผลการแข่งขันตามจำนวนที่ทำการแข่งทั้งหมด
ข. ทั้งสองทีมจะพลัดกันอยู่ทีมแดงหรือทีมน้ำเงิน เช่น
เกมที่ 1 ทีม A เป็นผู้สร้างห้องให้อยู่ด้านบน ทีม B อยู่ด้านล่าง
เกมที่ 2 ทีม B เป็นผู้สร้างห้องให้อยู่ด้านบน ทีม A อยู่ด้านล่าง
เกมที่ 3 ทีม A เป็นผู้สร้างห้องให้อยู่ด้านบน ทีม B อยู่ด้านล่าง
3. หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงเวลากันได้ ให้แข่งขันกันในเวลากลาง คือ เวลา 20:00 น. ของวันที่มีการแข่งขัน
4. เมื่อถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายนัดแข่งขัน หรือในกรณีที่ใช้เวลากลาง หากเริ่มการแข่งขันช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ 15 นาที ฝ่ายที่ล่าช้าจะถูกปรับแพ้จากการแข่งขันทันที
5. ทีมผู้ชนะจะต้องส่งผลสรุปการแข่งขันภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่มีการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับแพ้จากการแข่งขันทันที โดยสามารถแจ้งผลการแข่งขันได้ที่เพจ (เมื่อแข่งเสร็จสามารถส่งผลมาทางเพจได้เลย)
การกระทำความผิดและบทลงโทษในรอบออนไลน์
1.ห้ามใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น
2.ห้ามส่งผลการแข่งขันอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือน
3.ห้ามทีมผู้เข้าแข่งขันทุกทีมอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในทีมของตนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ เข้าแข่งขันโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีชื่อผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการบันทึกภาพหลักฐานและยุติการแข่งขันในทันที แต่หากมีการแข่งขันจนจบเกม จะถือว่าทั้งสองทีมยินยอมให้เกิดการแข่งขันขึ้น ทางทีมงานจะไม่รับฟังข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
4.ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนอนุญาตให้บุคคลอื่นเล่นแทนตนเองในขณะทำการแข่งขัน
การหลุดออกจากเกม (Disconnect) และการเริ่มเกมใหม่ (Rematch) ในรอบออนไลน์
1.ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทำการหยุดเกมชั่วคราว โดยแต่ละทีมสามารถกดหยุดเกมได้ทีมละ 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 นาที ถ้าหากเกินเวลาดังกล่าว อีกทีมสามารถกด Resume ได้ทันที และทำการแข่งขันต่อตามปกติ
2.หากผู้เล่นหลุดด้วยเหตุผลอื่นๆที่เป็นเหตุสุดวิสัย (เช่นเครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตล่มทั้งบริเวณ หรือเกิดข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ของเกม) ทางทีมที่มีส่วนเสียหาย ต้องแจ้งหลักฐานให้กับทางทีมงานผ่านการโพสต์ในกระทู้ในหมวดของ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขัน หรือ ผู้กระทำผิดกฏกติกา ของทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ ว่าจะเห็นสมควรให้แข่งขันใหม่หรือไม่
3.ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood และเวลาในเกมยังไม่เกิน 2 นาที ทีมที่ผู้เล่นหลุดสามารถแจ้งอีกทีมหนึ่งเพื่อขอเริ่มเกมใหม่ได้ทันที โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเลือกฮีโรและตำแหน่งการเล่นเหมือนเกมแรกก่อนมีการขอเริ่มเกมใหม่
4.หากเกิดการ First Blood ขึ้นแล้ว หรือเริ่มเกมไปแล้วเกินกว่า 2 นาทีในเกม ห้ามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายขอเริ่มเกมใหม่ได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากคู่แข่ง และ/หรือ ตามเห็นสมควรจากทีมงาน ในกรณีที่ทีมงานเป็นกรรมการในการแข่งขันนั้นๆ
5.หากพบหลักฐานว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดเจตนากดหยุดเกม ไม่ว่าจะในจังหวะสำคัญ หรือเพื่อการก่อกวน จะตัดสิทธิ์ทีมของผู้เข้าแข่งทันที
การแจ้งเหตุความไม่เป็นธรรมระหว่างการแข่งขัน
1.หากผู้เข้าแข่งขันพบว่าทีมฝ่ายตรงข้ามมีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการบันทึกหลักฐานไม่ว่าจะในรูปแบบคลิปวิดีโอ หรือรูปภาพก็ตาม และยุติการแข่งขันในทันที พร้อมทั้งส่งหลักฐานดังกล่าวให้แก่ทีมงานเพื่อตรวจสอบ หากผู้เข้าแข่งขันฝ่ายที่ตรวจพบยินยอมให้มีการแข่งขันจนจบเกม ให้ถือว่าทั้งสองฝ่ายยินยอม
2.หากหลักฐานไม่ชัดเจน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันใดๆ ที่ได้มีการตัดสินผลแพ้-ชนะไปแล้ว

กฎ และกติกาการแข่งขัน

กฎการรับลงทะเบียน
1.ชื่อในเกมตอนลงทะเบียนกับตอนแข่งต้องตรงกัน
2.ผู้สมัคร 1 คน สามารถลงแข่งขันได้แค่ 1 ทีมเท่านั้น
3.ผู้สมัครคนที่ 6 และ 7 จะลงหรือไม่ลงก็ได้
4.ห้ามผู้เข้าแข่งใช้ชื่อภายในเกมเป็นคำหยาบหรือสื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในทุกรอบ ต้องสร้างห้องแข่งขันในโหมด Caldavar Valley: Tournament Mode เท่านั้น
2. การแข่งขันรูปแบบออนไลน์ (Online)
3. สมาชิกในทีมต้องมีฮีโร่ไม่ต่ำกว่า 18 ตัว มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าเล่นใน Tournament Mode ได้
4. เมื่อถึงเวลาแข่งขัน หากเริ่มการแข่งขันช้าเกินกว่า 15 นาที ฝ่ายที่มาไม่ทันจะถูกปรับแพ้ทันที
5. ห้ามให้บุคคลอื่นเล่นแทนตนเองในขณะทำการแข่งขันหรือก่อนการแข่งขัน
6. ห้ามใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น
7. ห้ามใช้โปรแกรมโกงใด ๆ ทั้งสิ้น
8. ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทำการหยุดเกมชั่วคราว
9. เปิดรับสมัครจำนวน 32 ทีม
10. ในกรณีมีผู้เล่นสมัครเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้เล่นที่สมัครทาง Online ก่อน
11. ถ้าชื่อผู้เล่นไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนปรับแพ้ทันทีถ้ามีการเปลี่ยนชื่อต้องเปลี่ยนก่อนวันที่เริ่มทำการแข่งขันถ้าเกิดเริ่มการแข่งขันแล้วห้ามเปลี่ยนชื่อโดยเด็ดขาดจนจบทัวร์นาเม้น
12. ผู้เล่นที่ลงทะเบียนแล้ว ห้ามมีการย้ายทีมเด็ดขาด หากมีการลงเล่นมากกว่า 1 ทีม จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
13. นอกจากนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องทำตามกฎสากลของเกม RoV ประเทศไทยด้วยเช่นกัน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://rov.in.th/rule

# Teams Join Date Status
1 2021-07-20 14:52:35 Approve
2 2021-07-22 12:26:36 Approve
3 2021-07-21 12:00:51 Approve
4 2021-07-29 20:25:43 Approve
5 2021-08-03 12:51:08 Approve
6 2021-08-03 18:39:00 Approve
7 2021-08-08 12:28:15 Approve
8 2021-08-08 22:33:44 Approve
9 2021-08-11 23:13:51 Approve
10 2021-08-10 21:08:36 Approve
11 2021-08-11 22:37:12 Approve
12 2021-08-11 17:27:21 Approve
13 2021-08-17 14:22:20 Approve
14 2021-08-03 20:06:38 Approve
15 2021-08-19 13:46:07 Approve
16 2021-08-20 08:42:00 Approve