ขอเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ การเป็นนักกีฬาอาชีพ ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร การแบ่งเวลา และการดูแลสุขภาพ

ขอเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ การเป็นนักกีฬาอาชีพ ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร การแบ่งเวลา และการดูแลสุขภาพ

ขอเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ การเป็นนักกีฬาอาชีพ ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร การแบ่งเวลา และการดูแลสุขภาพ

วิทยากร สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
นายวิทยา แสงอนันต์ โค้ชสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
นายชณัฐ ศรีจันทร์วันเพ็ญ โค้ชสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 เมษายน 2565 ผ่านทาง ZOOM
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม