เปิดรับสมัครนักกีฬาลงทะเบียนเข้าร่วมการคัดเลือก ชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครนักกีฬาลงทะเบียนเข้าร่วมการคัดเลือก ชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครนักกีฬาลงทะเบียนเข้าร่วมการคัดเลือก ชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงขยายเวลาการรับสมัคร จนกว่าจะมีประกาศ กำหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม

นักกีฬาไม่มีทีมสามารถ สมัครรายบุคคลและสร้างทีม ได้ที่ เว็บไซต์ เมนู YOUR ACCOUNT


เปิดรับสมัครนักกีฬาลงทะเบียนเข้าร่วมการคัดเลือก ชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร

1. Arena of Valor ( ROV ) | ประเภททีม

2. TEKKEN 7 | ประเภทเดี่ยว

3. DOTA 2 | ประเภททีม


1. การแข่งขันกีฬา E-Sport Arena of Valor ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร

    รูปแบบออฟไลน์(รุ่นไม่เกิน 15 ปี) (ลงทะเบียน)

2. การแข่งขันกีฬา E-Sport Arena of Valor ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร

    รูปแบบออฟไลน์(รุ่นไม่เกิน 18 ปี) (ลงทะเบียน)

3. การแข่งขันกีฬา E-Sport Arena of Valor ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร

    รูปแบบออฟไลน์(ประเภทบุคคลทั่วไป) (ลงทะเบียน)

4. การแข่งขันกีฬา E-SPORT TEKKEN 7 ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร

    รูปแบบออฟไลน์(ประเภทบุคคลทั่วไป) (ลงทะเบียน)

5. การแข่งขันกีฬา E-Sport Dota2 ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร

    รูปแบบออฟไลน์ (ประเภทบุคคลทั่วไป) (ลงทะเบียน)