ตารางการแข่ง ROV Online Tournament SS4

ตารางการแข่ง ROV Online Tournament SS4

ตารางการแข่ง ROV Online Tournament SS4


ตารางการแข่งนะครับ
การแข่งจะเป็นแบบ 2 ใน 3 ชนะ 2 ก่อน ได้เข้าสู่รอบต่อไป
รอบชิงชนะเลิศจะแข่งแบบ 3 ใน 5 ชนะ 3 ก่อนชนะ
การแข่งวันที่ 28 ช่วงเวลา 18.00น. - 23.00น.
- รอบ 32 ทีม (แต่ได้แค่ 28 ทีม)
การแข่งวันที่ 29 ช่วงเวลา 18.00น. - 23.00น.
- รอบ 16 ทีม
การแข่งวันที่ 31 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00น. ขึ้นไป
- รอบ 8ทีม 4ทีม และชิงชนะเลิศ