รับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ต นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขัน กีฬาอีสปอร์ต ROV มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ต นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขัน กีฬาอีสปอร์ต ROV มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ต นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขัน กีฬาอีสปอร์ต ROV มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ต นักศึกษาทุกชั้นปี
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขัน กีฬาอีสปอร์ต ROV มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
✅ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 00.00
✅ คัดตัวออนไลน์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 8.30 ออนไลน์
สมัครได้ที่ : https://forms.gle/CpJ4rVHDzoW6r2nZ8
ติดต่อสอบถาม : https://www.facebook.com/KPPeSports