เปิดแล้วว ลงทะเบียนนักกีฬาอีสปอร์ต ฝ่ายกีฬาอีสปอร์ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร

เปิดแล้วว ลงทะเบียนนักกีฬาอีสปอร์ต ฝ่ายกีฬาอีสปอร์ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร

เปิดแล้วว ลงทะเบียนนักกีฬาอีสปอร์ต ฝ่ายกีฬาอีสปอร์ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร

ฟอร์มลงทะเบียน : https://forms.gle/7jyPEHgvWzWqbpjR7
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://kppesports.com/ และเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน
ติดต่อสอบถามทีมงาน (LINE OA KPPERSPORTS)
1.1เอกสารสมัครตามภูมิลำเนาจังหวัดกำแพงเพชร
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
1.2 สมัครตามสถานศึกษา
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา 1 ใบ
1.3 สมัครตามสถานที่ทำงาน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาบัตรประจำตัวราชการ/บัตรพนักงาน