สหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตนานาชาติ (IESF) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ WESCO (World Esports Consortium) เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตในเวทีโลก

สหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตนานาชาติ (IESF) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ WESCO (World Esports Consortium) เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตในเวทีโลก

สหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตนานาชาติ (IESF) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ WESCO (World Esports Consortium) เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตในเวทีโลก

สหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตนานาชาติ (IESF) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ WESCO (World Esports Consortium) เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตในเวทีโลก
MOU ลงนามโดยประธาน IESF มิสเตอร์ Vlad Marinescu และ มิสเตอร์ Daniel Cossi ประธานของ WESCO ในข้อตกลงนี้ได้กำหนดกรอบการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสององค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ Esports มีความร่วมมือกันแนบแน่นทุกภาคส่วน
Mr. Vlad Marinescu ประธาน IESF แถลง
“บันทึกความเข้าใจนี้นับเป็นช่วงเวลาสำคัญในการผสมผสานของ Esports เป้าหมายของเราที่ IESF คือการผสมผสานการทำงานร่วมกันและการยอมรับ ข้อตกลงนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามข้อทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ฉันขอแสดงความยินดีและขอบคุณ Mr. Cossi ที่ให้การสนับสนุน Esports ในตอนนี้ WESCO และ IESF จะทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ทั่วโลกที่จะได้รับผลประโยชน์ในเชิงบวกสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด เรารอคอยที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันกับ IESF เพื่อปกป้องนักกีฬา Esports สร้างความมั่นใจในสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพร่างกายเช่นกันและยังได้รับการยอมรับจาก Esports ว่าเป็นกีฬาระดับโลกผ่านทางสหพันธ์นานาชาติและระดับประเทศผ่านสมาคมแห่งชาติและเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัดด้านการกีฬาของแต่ละประเทศ”
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ครั้งใหญ่ใหญ่ ที่ IESF นำมาใช้ เพื่อสร้างความยั่งยืนและเป็นเอกภาพสำหรับระบบนิเวศของ Esports ซึ่งจะรวมถึงความสนใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดซึ่งจะช่วยให้ Esports บรรลุศักยภาพสูงสุดในฐานะกีฬาและอุตสาหกรรม

ที่มา = https://www.facebook.com/thailandesports