รับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ต จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันตัวแทนจังหวัด