เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขัน Arena of Valor ( ROV ) Online เฟ้นหานักกีฬาอีสปอร์จังหวัดกำแพงเพชร 2021

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขัน Arena of Valor ( ROV ) Online เฟ้นหานักกีฬาอีสปอร์จังหวัดกำแพงเพชร 2021

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขัน Arena of Valor ( ROV ) Online เฟ้นหานักกีฬาอีสปอร์จังหวัดกำแพงเพชร 2021

สมาคมกีฬาอีสปอร์จังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขัน ARENA OF VALOR ( ROV ) ONLINE เฟ้นหานักกีฬาอีสปอร์จังหวัดกำแพงเพชร 2021 เนื่องด้วยสมาคมกีฬาอีสปอร์จังหวัดกำแพงเพชร จะดำเนินการแข่งขัน Arena of Valor ( ROV ) Online เพื่อเฟ้นหานักกีฬาอีสปอร์จังหวัดกำแพงเพชร 2021 รอบการแข่งขันออฟไลน์ เพื่อให้นักกีฬาอีสปอร์ ได้ฝึกฝีมือ และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 00:00 และ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 23:55 และทำการแข่งขันในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2564