ประกาศ ตารางการแข่งขัน เทคโน ROV Esports ครั้งที่ 1

ประกาศ ตารางการแข่งขัน เทคโน ROV Esports ครั้งที่ 1

ประกาศ ตารางการแข่งขัน เทคโน ROV Esports ครั้งที่ 1

ประกาศ ตารางการแข่งขัน เทคโน ROV Esports ครั้งที่ 1

การแข่งขัน 27 สิงหาคม 2564 แข่งรอบ 16 ทีม

การแข่งขัน 28 สิงหาคม 2564 แข่งรอบ 8 ทีม

การแข่งขัน 29 สิงหาคม 2564 ชิงชนะเลิศ (ุถ่ายทอดสดการแข่งขันชิงชนะเลิศ เพจ Kppesports)

ถ่ายทอดสดการแข่งขันรอยชิงวันที่ 29 สิงหาคม 2564