นครสวรรค์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (สาธิต)

นครสวรรค์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (สาธิต)

นครสวรรค์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (สาธิต)

ประกาศ
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
เรื่องกำหนดการการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (สาธิต) กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์
วันที่ : 31 มีนาคม 2566
สถานที่ : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครสวรรค์ 2 (มาตุลี)
.
เวลา 11.00 - 11.30 น. : พิธีเปิดการแข่งขัน โดยนายแสนพล อู่วิเชียร อดีตผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย และกรรมการสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
.
การแข่งขัน ARENA OF VALOR (ROV) ประเภททีม
เวลา 11.30 - 12.30 น. : การแข่งขันรอบคัดเลือกกลุ่ม A / B / C / D แมทช์ที่ 1 (Best of 2)
เวลา 12.30 - 13.30 น. : การแข่งขันรอบคัดเลือกกลุ่ม A / B / C / D แมทช์ที่ 2 (Best of 2)
เวลา 13.30 - 14.30 น. : การแข่งขันรอบคัดเลือกกลุ่ม A / B / C / D แมทช์ที่ 3 (Best of 2)
เวลา 14.30 - 16.00 น. : การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (Best of 3)
เวลา 16.00 - 17.30 น. : การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Best of 3)
.
การแข่งขัน STREET FIGHTER V ประเภทบุคคล
เวลา 15.00 - 15.15 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก (Upper Round 1) แมทช์ที่ 1 (Best of 3)
เวลา 15.15 - 15.30 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก (Losers Round 1) แมทช์ที่ 2 (Best of 3)
เวลา 15.30 - 15.45 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก (Upper Round 2) แมทช์ที่ 3 (Best of 3)
เวลา 15.45 - 16.00 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก (Losers Round 2) แมทช์ที่ 4 (Best of 3)
เวลา 16.00 - 16.15 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก (Upper Round 3) แมทช์ที่ 5 (Best of 3)
เวลา 16.15 - 16.30 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก (Losers Round 3) แมทช์ที่ 6 (Best of 3)
เวลา 16.30 - 17.00 น. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (Losers Final) (Best of 5)
เวลา 17.00 - 17.30 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Best of 5)
เวลา 17.30 - 18.00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล