ประกาศการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ในรายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ในรายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ในรายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ในรายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ จังหวัดกาญจนบุรี

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยหนึ่งในชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันในครั้งนี้คือ 'กีฬาอีสปอร์ต' ซึ่งจะมีการชิงชัยกันทั้งหมด 3 เหรียญทองดังนี้

1. การแข่งขัน STREET FIGHTER V (ประเภทเดี่ยว)
2. การแข่งขัน STREET FIGHTER V (ประเภทคู่)
3. การแข่งขัน ARENA OF VALOR (ประเภททีม)

โดย 'กีฬาอีสปอร์ต' จะแข่งขันกันที่ หอประชุมกัลปพฤก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2566 โดยตารางกำหนดการแข่งขันจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง