ประกาศ รายชื่อทีมที่ลงแข่งและคู่แข่ง KPP ESports Tournament SS3

ประกาศ รายชื่อทีมที่ลงแข่งและคู่แข่ง KPP ESports Tournament SS3

ประกาศ รายชื่อทีมที่ลงแข่งและคู่แข่ง KPP ESports Tournament SS3


รายชื่อทีมที่ลงแข่งและคู่แข่ง
วันที่ 24
- Moonlight VS whyso
- BlackEagleNo1 VS ADMINMEI LITTLEBEAR ESPORT
- EniaX VS GloriousBreak
- ผู้เล่นพรสวรรค์ VS All Stars
- หัวเกรียน Taem. VS Destination
- QualitativeTeam VS BunnyBom Channel
วันที่ 25
- Barbecue gaming VS ผู้ชนะคู่ที่1
- Teacher Fighting Rov VS BANGFI E-SPORT
- Wally​ night VS ผู้ชนะคู่ที่2
- Restart VS ผู้ชนะคู่ที่3
- ByFirst VS ผู้ชนะคู่ที่4
- DragonBelt VS Keesao Sister
- Story Of Me VS ผู้ชนะคู่ที่5
- Ron mak mak VS ผู้ชนะคู่ที่6
วันที่ 26
-รอบ 8 ทีม และรอบ 4 ทีม สุดท้าย
แข่งแบบ 2 ใน 3 ทุกคู่ ยกเว้น คู่ชิงที่ 1 และที่ 3 จะเเข่งแบบ 3 ใน 5
วันที่ 24 25 จะแข่งในช่วงเวลา 18.00น.- 23.00น.
วันที่ 26 จะเริ่มแข่งตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป